Program Czyste Powietrze

Pomagamy w formalnościach związanych z ubieganiem się o dotację programu CZYSTE POWIETRZE

O programie

Czyste powietrze to kompleksowy program, którego głównym celem jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery z budynków jednorodzinnych istniejących lub uniknięcie tych emisji przez nowo wybudowane budynki jednorodzinne.

Rodzaje przedsięwzięć

  • Wymiana źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż
  • Instalacja odnawialnych źródeł energii
  • Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
  • Docieplenie przegród budynku
  • Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

Kwoty dotacji

Korzystając z programu można zyskać zwrot części poniesionych kosztów.

  • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia od których liczona jest wysokość dotacji wynosi 53 000 zł
  • Minimalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia - 7 000 zł

Jeśli koszty inwestycji przekraczają 53 000 zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki.


Zachęcamy do kontaktu !
Więcej informacji znajduje się w tym linku