Rekuperacja Cieniawa (k. Nowy Sącz)

Na poddaszu instalacja prowadzona kanałami ocynkowanymi „spiro” podejścia do anemostatów dla parteru systemem PE-flex. Umiejscowienie rekuperatora na poddaszu nieużytkowym. Centrala AERIS 550 Luxe.