Rekuperacja Jazowsko

Na poddaszu instalacja prowadzona kanałami ocynkowanymi „spiro” podejścia do anemostatów dla parteru systemem PE-flex. Umiejscowienie rekuperatora na poddaszu nieużytkowym. Centrala AERIS 450 Luxe.