Rekuperacja Kraków (Siepraw)

Wszystkie kanały wykonane z sztywnych przewodów typu SPIRO. Umiejscowienie rekuperatora na poddaszu nieużytkowym. Centrala AERIS 350 Standard.

ETAP I