Rekuperacja Stary Sącz

Wszystkie kanały wykonane z sztywnych przewodów typu SPIRO. Umiejscowienie rekuperatora na poddaszu nieużytkowym. Centrala AERIS 350 LUXE z Glikolowym Gruntowym Wymiennikiem Ciepła Comfofond L300.

ETAP I