Rekuperacja Tylicz (k. Krynicy-Zdrój):

Na poddaszu instalacja prowadzona kanałami ocynkowanymi „spiro” podejścia do anemostatów dla parteru systemem PE-flex. Umiejscowienie rekuperatora w kotłowni na parterze. Centrala AERIS 450 Standard.