Rekuperacja Nowy Sącz (Ubiad)

Na poddaszu instalacja prowadzona kanałami ocynkowanymi „spiro” podejścia do anemostatów dla parteru systemem PE-flex chowanym w warstwie izolacyjnej wylewki na piętrze. Umiejscowienie rekuperatora w kotłowni na parterze. Centrala AERIS 350 Standard.