Co to jest fotowoltaika?

Fotowoltaika jest to przyjazna środowisku technologia wytwarzania energii elektrycznej z bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną.

Odpowiednio skomponowane urządzenia umożliwiające wykorzystanie energii wyprodukowanej w modułach fotowoltaicznych, tworzą system fotowoltaiczny. Podczas pozyskiwania energii elektrycznej przez systemy fotowoltaiczne nie towarzyszą żadne zanieczyszczenia emitowane do środowiska naturalnego w postaci szkodliwych gazów, odpadów czy hałasu. Systemy fotowoltaiczne wyróżniają się prostotą instalacji i są łatwe do wykorzystania zarówno w warunkach przemysłowych jak i w gospodarstwach domowych. Energia elektryczna jest również wytwarzana w pochmurne dni przy wykorzystaniu światła rozproszonego.

System do sieci energetycznej może stanowić dodatkowe źródło dochodu poprzez odsprzedaż energii elektrycznej. Za każdą odsprzedaną kWh możemy zarobić aż 1,15 zł (energia elektryczna+ zielone certyfikaty) co w skali roku pozwala na zysk rzędu 5 500 zł !!! (instalacja 3,36kW) fotowoltaiczny

Inwestycja w system fotowoltaiczny zwraca się już nawet po 5 latach!!!

Wyróżniamy dwa zasadnicze rodzaje systemów fotowoltaicznych:

  • Sieciowo- równoległy tryb pracy („in-grid”) – podłączony do sieci energetycznej,

    W systemie sieciowo-równoległym nie ma konieczności stosowania bardzo kosztownych i „z ograniczoną datą przydatności” baterii akumulatorów, jak również ich osprzętu kontrolno pomiarowego. Rolę tę spełnia sieć energetyczna. Z tego powodu instalacja ta jest bardziej atrakcyjna pod względem ekonomicznym i baterii akumulatorów). eksploatacyjnym (brak konieczności serwisowania i wymiany

  • Systemy energetycznej, wyspowe/autonomiczne („off-grid”) – nie podłączone do sieci

    Ten rodzaj instalacji wykorzystywany głównie w sektorze komunikacyjnym, może służyć również jako instalacja zasilająca budynki oddalone od sieci energetycznej, pojazdów kempingowych, jachtów, domków letniskowych.