Instalacje c.o. wod-kan

Firma EKOFRONT wykonuje instalacje:

  • Centralnego ogrzewania - ogrzewanie grzejnikowe, ogrzewanie płaszczyznowe (ścienne, podłogowe)
  • Kanalizacja sanitarna - wykonanie podejść kanalizacyjnych, montaż przykanalika, montaż przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • Instalacje wodne - instalacja wodomierzy, rozprowadzenie wody użytkowej w budynku, montaż zaworów, montaż pomp

Dlaczego ogrzewanie płaszczyznowe?

Podczas ogrzewania pomieszczeń wymiana ciepła między urządzeniem grzewczym, a otoczeniem zachodzi przede wszystkim na dwa sposoby: przez promieniowanie i przez konwekcję. Promieniowanie cieplne polega na przenoszeniu energii promieniowania elektromagnetycznego, którego źródłem jest każde ciało o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego. Konwekcja to unoszenie ciepła, a więc wymiana ciepła zachodząca w wyniku poruszania się ciała (w tym przypadku powietrza w pomieszczeniu). W przeciwieństwie do zwykłych grzejników podłoga rozgrzana przez rury z wodą oddaje ciepło głównie przez promieniowanie. Pozytywnie wpływa to na odczuwanie komfortu cieplnego przez ludzi przebywających w ogrzewanych w ten sposób pomieszczeniach.

Pionowy rozkład temperatury w pomieszczeniu dla różnego typu ogrzewania:

Gdy podłoga jest cieplejsza, mniej ciepła z naszych organizmów wypromieniowuje w jej kierunku, a więc mniej ciepła z otoczenia potrzeba, by nie było nam zimno.
W pomieszczeniu można zatem utrzymywać temperaturę o mniej więcej 2°C niższą niż w przypadku ogrzewania konwekcyjnego (zwykłymi grzejnikami) i mimo to odczuwać komfort cieplny. Dzięki niskiej w porównaniu z grzejnikami temperaturze powierzchni grzejnej ogrzewania podłogowego unika się cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu (jest ona warunkiem działania ogrzewania konwekcyjnego). To ważna zaleta dla osób uczulonych na kurz. Ponieważ nie jest on „przypiekany” na powierzchni grzejnika (ma to miejsce w temperaturze powyżej 55°C), jest też mniej drażniący.