Instalacje kompleksowe

Naszą specjalizacją jest wykonywanie kompleksowych inwestycji, które łączą w sobie obecnie najefektywniejsze systemy grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Istotne jest aby już na etapie projektowania uwzględnić wszystkie instalacje, dzięki temu obniżymy niepotrzebne koszty inwestycyjne jak i eksploatacyjne wynikające z przewymiarowania instalacji.

Mniejsze zapotrzebowanie na energię cieplną pozwala na zastosowanie przykładowo pompy ciepła o „rozmiar” mniejszej . Nie oznacza to tylko zakup tańszej pompy, ale również mniejsze dolne źródło do pompy ciepła, mniejsze średnice rur, pompy obiegowe o niższej wydajności (mniejszym zapotrzebowaniu na energię) itp.. Finalnie otrzymujemy instalację, która charakteryzuje się niższymi kosztami inwestycyjnymi jak i później eksploatacyjnymi.

Decydując się na firmę EKOFRONT otrzymają Państwo najlepiej skonfigurowaną instalację, charakteryzującą się najniższymi kosztami eksploatacyjnymi, koszty inwestycyjne zostaną ograniczone do minimum.