Pompy ciepła

Pragniemy zaproponować Państwu najnowocześniejszy system grzewczy oparty na pompie ciepła.

Jesteśmy autoryzowanymi instalatorami renomowanych producentów pomp ciepła takich jak:

Skontaktuj się z nami, za darmo otrzymasz profesjonalną ofertę z najlepszymi cenami!

Niemiecka solidność - pompa ciepła AlphainnoTec.

Jesteśmy autoryzowanym instalatorem pomp ciepła AlphainnoTec. AlphainnoTec to Niemiecki producent pomp ciepła z najwyższej półki. Urządzenia te charakteryzują się najwyższymi sprawnościami. Bogaty asortyment pozwala na precyzyjne dopasowanie urządzenia dla Twojego domu. AlphainnoTec charakteryzuje się rozbudowaną i innowacyjną automatyką. Pozwalającą m.in. na obsługę pompy ciepła przez Internet, jak i poprzez aplikację mobilną na Androida / iOS.

Pompy ciepła AlphainnoTec posiadają 5 letnią gwarancje!

Chcesz wiedzieć więcej, zapraszamy do kontaktu.

Dlaczego pompa ciepła?

 • Działki nie trzeba uzbrajać w gaz lub nie będzie trzeba przeznaczać osobnego pomieszczenia na kotłownię olejową, bądź ustawiać w ogrodzie zbiornika na propan-butan.
 • Dom nie musi mieć komina.
 • Pomieszczenie, gdzie stoi pompa ciepła może służyć również do innych celów np. jako pralnia lub suszarnia.
 • Brak procesu spalania, a zatem bezpiecznie i ekologicznie.
 • Do powyższych zalet należy dodać jeszcze jedną i najważniejszą - bardzo tanie ogrzewanie. Choć koszty inwestycyjne w system z pompą ciepła wielu przerażają, późniejsze koszty ogrzewania mile zaskakują.
 • Pompa ciepła to nie tylko ogrzewanie, ale także możliwość przygotowania ciepłej wody użytkowej, podgrzewanie basenu oraz schładzanie pomieszczeń w okresie letnim – chłodzenie pasywne.

Ponad jedna czwarta energii użytkowej w Polsce zużywana jest przez gospodarstwa domowe. Ponad trzy czwarte z tego używane jest w celu ogrzewania pomieszczeń. To wystarczający powód do oszczędzania energii oraz redukcji emisji CO2. Można to zrealizować poprzez zmniejszenie strat ciepła, np. dzięki lepszej izolacji, nowoczesne okna oraz przez oszczędny i przyjazny dla środowiska system ogrzewania.

Największa część energii grzewczej, którą dysponujemy dzięki pompie ciepła, pobierana jest z otoczenia. Jedynie jej ułamek musi zostać dostarczony w postaci energii roboczej. Wskaźnik wydajności (współczynnik efektywności pompy ciepła, COP ang. coefficient of performance) wynosi z reguły między 3 a 6. Przykład:
Pompa ciepła posiadająca COP = 5 i o mocy grzewczej 10 kW, pobiera 2 kW energii elektrycznej. Oznacza to, iż 8 kW pochodzi z energii odnawialnej!!

W ten sposób pompy ciepła oferują bardzo korzystne warunki dla przyjaznego i chroniącego środowisko ogrzewania.

Jak działa pompa ciepła?

Pompy ciepła pracują na podobnej zasadzie jak lodówka: ta sama technologia, tylko że odwrotne działanie. Lodówka odbiera ciepło żywności i oddaje je otoczeniu poprzez żebra płytowe wymiennika umieszczonego na tylnej ścianie. Pompa ciepła pobiera ciepło z naszego otoczenia, tzn. z powietrza, z ziemi lub wody. Zostaje ono przetworzone w urządzeniu, a następnie przekazane do wody grzewczej. Nawet przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych pompa ciepła pobiera ze środowiska naturalnego ilość ciepła wystarczającą do ogrzania domu.

Do wytwarzania ciepła pompa ciepła potrzebuje źródła ciepła o niskim poziomie temperatury i dodatkowej energii koniecznej do „przepompowania” tego ciepła na poziom temperatury możliwy do wykorzystania w instalacji grzewczej. Temperatury zasilania ograniczone są do 55˚C lub 65˚C, w najkorzystniejszym przypadku 35˚C do 40˚C.

Wybór niskich temperatur zasilania urządzenia wynagradza nam niższy koszt ogrzewania! Pompa ciepła najefektywniej współpracuje z ogrzewaniem niskotemperaturowym!

Pompa ciepła jest maszyną termodynamiczną, w której w wewnętrznym obiegu krąży czynnik roboczy, zmieniający swój stan skupienia z płynnego na gazowy i z powrotem.
Proces ten widoczny jest na poniższej animacji:


Animacja

Jesteśmy autoryzowanym instalatorem pomp ciepła marki alphainnoTec.

Dolne źródło dla pomp ciepła.

Projektujemy i wykonujemy instalacje dolnego źródła dla pomp ciepła w postaci kolektora poziomego. Współpracujemy z firmami wiertniczymi.

Rodzaje dolnych źródeł:

Żródło ciepła powietrzne.

Jako źródło ciepła dla pomp ciepła typu powietrze / woda służy ciepło zgromadzone w powietrzu zewnętrznym. Dla obiektów gospodarczych i przemysłowych możliwe jest do wykorzystania powietrze odpadowe z wnętrza pomieszczeń.

Plusy instalacji z dolnym źródłem w postaci powietrz:

 • Niskie koszty inwestycyjne
 • Wykorzystywanie powietrza nie wymaga zezwoleń
 • Możliwość skonfigurowania instalacji z jednostką wewnętrzną lub zewnętrzną
 • Praca w trybie monoenergetycznym (jeden rodzaj źródła energii)
 • Pompa ciepła pokrywa ok. 95 -98% całkowitego rocznego zapotrzebowania na energię

Źródło ciepła grunt – kolektor poziomy

Pompa ciepła glikol/woda odbiera ciepło zgromadzone w górnych warstwach ziemi na głębokości ok 1,2 -1,5m i przekazuje je wodzie jaka znajduje się w instalacji grzewczej. W szczycie okresu grzewczego temperatura gruntu na głębokości kolektora wynosi 3-5°C.

Cechy kolektora poziomego:

 • Wydajność dolnego źródła jest zależna od rodzaju gleby oraz ilości występującej w niej wody i minerałów
 • Kolektor ten wymaga znacznej powierzchni działki około 1,5 do 2,5 większej od powierzchni grzewczej budynku
 • Grunt regeneruje się przede wszystkim przez wnikające do niego opady
 • Wierzchnia warstwa nie może być zabudowana, lub pokryta nieprzepuszczalnymi elementami
 • Jedynie wymagane zgłoszenie w Urzędzie Gospodarki Wodnej
 • Posiada zbliżoną wydajność do sporo droższych sond pionowych
 • Wydajność z jednego metra kwaratowego wynosi około 25W/m2 (przy pracy pompy 1800h/ rok, B0W35)

Źródło ciepła grunt – kolektor pionowy

W tym przypadku gruntowa pompa ciepła typu glikol / woda odbiera ciepło z wnętrza ziemi. Sonda pionowo wykonana przez specjalistyczną firmę wiertniczą najczęściej do głębokości około 100m.

Cechy kolektora pionowego:

 • Wysoka wydajność z jednego metra około 45 W/m
 • Nie wymagają znacznych powierzchni gruntu
 • Wymagają zezwolenia i muszą być dopuszczone przez właściwy Urząd Gospodarki Wodnej, wymagany projekt geologiczny
 • Sondy powinny być umieszczane w odległości min. 6m od siebie (reguła na każde 10m odwiertu – 1 m oddalenia sond na powierzchni)
 • Sonda pionowa może być wykorzystana do pasywnego chłodzenia
 • W porównaniu do kolektora poziomego wyższe koszty inwestycyjne

Źródło ciepła woda

Pompa ciepła wodna typu woda/woda pobiera ciepło z wody gruntowej, a oddaje, przekazuje wodzie jaka znajduje się w instalacji grzewczej. Temperatura wody gruntowej wynosi od 7°C do nawet 12°C. Dzięki wysokiej temperaturze dolnego źródła ciepła, pompy woda/woda należą do tych o największej sprawności. Pompy ciepła Alpha-InnoTec mogą być wyposażone w pasywne chłodzenie, a przy odpowiedniej rozbudowie hydraulicznej – również aktywne, co przy właściwie dobranym górnym źródle ciepła z powodzeniem zastępuje klimatyzację.

Cechy dolnego źródła w postaci wody:

 • Wymaga stosunkowo niskich nakładów inwestycyjnych (pod warunkiem płytko usadowionych wód gruntowych o dużej wydajności)
 • Wymagany spory przepływ wody (kilka od 1 do kilku m3/h)
 • Możliwa do wykorzystania pompa ciepła glikol / woda z wymiennikiem pośrednim
 • Najwyższe parametry dolnego źródła a dzięki temu najwyższa sprawność pomp ciepła, (temp. wody gruntowej wynosi od 7°C do nawet 12°C)
 • Konieczność zastosowania wydajnych pomp głębinowych

Chłodzenie pompą ciepła.

Pompa ciepła to nie tylko grzanie ale również chłodzenie. Wyróżniamy dwa rodzaje chłodzenia:

 • Chłodzenie pasywne (powyżej punktu rosy)
 • Chłodzenie aktywne (poniżej punktu rosy)

Projektujemy i wykonujemy instalacje chłodzące przy wykorzystaniu pomp ciepła.

Chłodzenie pasywne

Chłodzenie pasywne polega na zrzucie ciepła z budynku do dolnego źródła pompy ciepła, bez pracy sprężarki. Odbywa się to poprzez dodatkowy wymiennik, najczęściej wbudowany w pompie ciepła.

Cechy chłodzenia pasywnego:

 • Wymagane górne źródło w postaci ogrzewania płaszczyznowego (ogrzewanie ścienny / ogrzewanie podłogowe lub klimakonwektor
 • Niskie koszty eksploatacyjne (pracują tylko dwie pompy obiegowe: dolnego i górnego źródła)
 • Chłodzenie pasywne nie wymaga dodatkowej instalacji, realizowane jest przez ogrzewanie podłogwe /ścienne, jest to tylko dodatkowa opcja pompy ciepła
 • Dolne źródło musi być w postaci gruntu (bardziej nadaje się sonda pionowa), bądź dolne źródło w postaci wody
 • Pasywne chłodzenie pozwala na obniżenie temp. w budynku w stosunku do temp. zewnętrznej o około 6 st. C
 • Wartością dodaną pasywnego chłodzenia jest szybsza regeneracja dolnego źródła

Chłodzenie aktywne

Chłód aktywny powstaje podczas aktywnej pracy pompy ciepła z wykorzystaniem sprężarki. Gromadzony on jest w buforze wody lodowej, następnie transportowany do klimakonwektora. Tam poprzez wymiennik woda/ powietrza dostarczany jest do pomieszczeń.

Cechy chłodzenia aktywnego z wykorzystaniem pompy ciepła:

 • Praca poniżej punktu rosy pozwala na znaczne obniżenie temp. w pomieszczeniu praktycznie tak jak klimatyzacja
 • Niższe koszty eksploatacyjne w porównaniu z klimatyzacją
 • Wymaga zastosowania klimakonwektorów
 • Powstałe ciepło odpadowe podczas pracy sprężarki pompy ciepła można wykorzystać do podgrzania wody użytkowej, basenu itp. Przy takiej pracy znacznie wzrasta sprawność instalacji (COP pompy ciepła).
 • Przy chłodzeniu aktywnym można wykorzystać powietrzną pompę ciepła (następuje zamiana górnego z dolnym źródłem dla pompy ciepła)
 • Podczas zrzutu nadmiaru ciepła do odwiertu następuje przyspieszona jego regeneracja