Instalacja powietrznej pompy ciepła – Proszówki

Ogrzewanie budynku oraz produkcja c.w.u. realizowane przez powietrzną pompę ciepła Panasonic  Aquarea High Performance 7 kW: WH-SDC0709J3E5 (jednostka
wewnętrzna WH-UD07JE5 (jednostka zewnętrzna)  z osobnym zasobnikiem c.w.u. o pojemności 200 l.
Dodatkowo zamontowano bufor 100 l, grupy pompowe, filtr magnetyczny.
Montaż urządzeń w kotłowni wraz z podłączeniem do instalacji c.o. i c.w.u..

pompa ciepła, w kotłowni, wraz z podłączeniem do zamontowanych już instalacji wewnętrznych, C.O.,C.W.U.