Kompleksowa instalacja: wod-kan, co, rekuperacja, pompa ciepła, wymiennik gruntowy dla pompy ciepła w miejscowości Wysoka k. Rabki-Zdrój

Jesteśmy odpowiedzialni za kompleksową instalacje dla budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 360 m2. Urządzeniem grzewczym dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz podgrzewu wody użytkowej będzie glikolowa pompa ciepła alphainnoTec SWC 170H/K o mocy 17 kW, podgrzew wody użytkowej wspomagany przez trzy kolektory słoneczne Thermo|Solar TS 400 – jedyne na świecie płaskie próżniowe kolektory słoneczne, podłączone do dwuwarstwowego zasobnika zbudowanego ze stali szlachetnej ACV Muti Energy 400. Dolne źródło dla pompy ciepła będzie w postaci kolektora poziomego.

W całym budynku zostanie wykonane ogrzewanie podłogowe. W rozdzielaczach na poszczególnych pętlach (sypialnie, łazienki) zostaną zamontowane elektrozawory co w połączeniu z inteligentnym sterowaniem (czujniki temp, czujniki ruchu, sterowanie wszystkimi urządzeniami w jednym miejscu poprzez panel dotykowy) pozwoli na komfortowe dostosowywanie temperatury w wyznaczonych pomieszczeniach.

Dodatkowo pompa ciepła alphainnoTec SWC 170H/K, będzie wyposażona w opcję pasywnego chłodzenia . Jest to kolejne rozwiązanie zwiększające komfort, niewielkim nakładem inwestycyjnym. Proces schładzania pomieszczeń polega na odbiorze ciepła poprzez instalację ogrzewania podłogowego i następnie przetransportowanie go do instalacji dolnego źródła. Koszty eksploatacyjne to jedynie koszt pracy dwóch pomp obiegowych, co w porównaniu z tradycyjną klimatyzacją daje nam wymierne oszczędności, przy podobnym efekcie schłodzenia pomieszczeń. Wartością dodaną przy zastosowaniu pasywnego chłodzenia na pewno będzie przyspieszenie regeneracji temperaturowej dolnego źródła (obniżona temperatura dolnego źródła po sezonie grzewczym szybciej wraca do swojego naturalnego stanu).

W obiekcie zostaną zamontowane dwa rekuperatory AERIS 550 oraz AERIS 350, dzięki czemu możliwe będzie stworzenie dwóch stref wentylacyjnych (piwnice + parter oraz osobna strefa dla piętra – które inaczej ogrzewa się od reszty). Centrale te również zostaną podłączone do systemu inteligentnego sterowania.

Połączenie ze sobą rekuperacji z pompą ciepła poprzez system inteligentnego sterowania pozwoli na znaczne oszczędności i komfort użytkowania.

I ETAP instalacja: wod-kan, co, instalacja rekuperacji, dolne źródło dla pompy ciepła