Wraz ze wzrostem popularności OZE rozwija się również sektor magazynów energii do fotowoltaiki, dzięki którym zarówno gospodarstwa domowe, jak i firmy mogą osiągnąć nawet 90% samowystarczalność energetyczną.

Magazyny energii cieplnej to urządzenia, które służą do przechowywania energii i umożliwiają jej zużywanie w czasie innym, niż jest ona wytwarzana w instalacji fotowoltaicznej, np. w nocy, lub kiedy instalacja generuje mniej prądu, np. w pochmurne dni. Magazynowana energia może być również zużywana w czasie, kiedy zapotrzebowanie w domu przewyższa produkcję z systemu PV.

Magazyny energii do domu są dobrym rozwiązaniem zwłaszcza dla osób, które nie zużywają dużo energii w ciągu dnia, kiedy jej produkcja jest największa, a chcą ją jednak w 100% wykorzystywać na własne potrzeby. Dodatkowo systemy magazynowania doskonale sprawdzają się w miejscach, które narażone są na częste przerwy w zasilaniu. Najważniejsze korzyści wynikające ze stosowania magazynu energii do fotowoltaiki to:

  • maksymalizacja wykorzystania wyprodukowanej energii, dzięki magazynowi energii cała energia zostaje z nami;
  • niezależność energetyczna, magazyn energii umożliwia zużywanie energii elektrycznej w czasie innym, niż jest ona wytwarzana w instalacji PV;
  • możliwość wykorzystania urządzenia tam, gdzie nie ma dostępu do sieci elektrycznej np. w domku na działce, czy na łodzi;
  • brak przerw w dostawie prądu, w przypadku wystąpienia awarii sieci bateria zapewnia gwarantowane zasilanie w trybie pracy wyspowej;
  • likwidacja zakłóceń obniżających jakość energii (np. drgań) i ograniczanie skutków przeciążeń w sieci;
  • dbałość o środowisko, energia wytworzona za pomocą fotowoltaiki, a następnie przechowywana w magazynach energii jest całkowicie ekologiczna;
  • pokrywanie zapotrzebowania na energię elektryczną w szczytowych momentach.

15 kwietnia 2022 roku w Polsce został rozpoczęty czwarty nabór wniosków dla osób fizycznych w programie „Mój Prąd”. Jego założeniem jest zwiększenie w Polsce produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii poprzez jej magazynowanie, a także zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną. Dzięki programowi dopłata do magazynu energii PV może wynieść maksymalnie 7,5 tys. Z powyższych kwot dofinansowania będą mogły skorzystać osoby, które były prosumentami w dotychczasowym systemie rozliczeń net-metering i otrzymały wcześniej zewnętrzne wsparcie do mikroinstalacji PV, a także ci prosumenci, którzy z takiego wsparcia jeszcze nie korzystali. Dodatkowo wnioski składać mogą także prosumenci objęci nowym systemem rozliczeń net-billing, którzy zgłosili przyłączenie mikroinstalacji do dnia 1.04.2022 r. oraz nowi prosumenci, którzy zgłoszą swoje instalacje do przyłączenia po tej dacie.

 

MAGAZYN ENERGII DO INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Wraz ze wzrostem popularności OZE rozwija się również sektor magazynów energii do fotowoltaiki, dzięki którym zarówno gospodarstwa domowe, jak i firmy mogą osiągnąć nawet 90% samowystarczalność energetyczną. Magazyny energii cieplnej...
czytaj więcej